HUBUNGAN Ksp DENGAN pH

Harga pH sering digunakan untuk menghitung Ksp suatu basa yang sukar larut. Sebaliknya harga Ksp suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH.

Untuk lebih jelasnya lihat contoh-contoh berikut :

Contoh 1

Larutan jenuh Zn(OH)2 mempunyai pH 9. hitunglah Ksp Zn(OH)2

Jawab :

Zn(OH)2 Zn2+ + 2OH-

pOH = 14 – 9 = 5

[OH-] = 10-5 M

[Zn2+] =

Ksp = [Zn2+] [OH-]2

= 5 x 10-6 x 10-10

= 5 x 10-16

Contoh 2

Hitunglah kelarutan Mg(OH)2 (Ksp = 3 x 10-11) dalam larutan yang memiliki pH 12.

Jawab :

pH = 12

pOH = 14 – 12 = 2

[OH-] = 10-2 M

Ksp Mg(OH)2 = [Mg2+] [OH-]2

3 x 10-11 = [Mg2+] x 10-4

[Mg2+] = 3 x 10-7 M

Contoh 3

Ke dalam larutan MnCl2 0,01 M ditambahkan NaOH sehingga pH larutan menjadi 8. jika Ksp Mn(OH)2 = 5 x 10-14, memgendapkah Mn(OH)2?

Jawab :

pOH = 14 – 8 = 6

[OH-] = 10-6 M

[Mn2+] [OH-]2 < Ksp Mn(OH)2, maka Mn(OH)2 tidak mengendap

Contoh 4

Jika larutan MgCl2 0,3 M ditetesi larutan NaOH, pada pH berapakah endapan Mg(OH)2 (Ksp = 3 x 10-11) mulai terbentuk?

Jawab :

Ksp Mg(OH)2 = [Mg2+] [OH-]2

3 x 10-11 = 3 x 10-1 [OH-]2

[OH-]2 =10-10

[OH-] = 10-5 M

pOH = 5

pH = 14 – 5 = 9

Advertisements